bibliaidezetek 2010.11.30. 17:48

János 3,16

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen."

bibliaidezetek 2010.11.30. 17:47

János 1,18

"Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van."

bibliaidezetek 2010.11.30. 17:45

János 1,14

"S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be."

bibliaidezetek 2010.11.30. 17:43

János 1,9-10

"Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ."

bibliaidezetek 2010.11.30. 17:40

Máté 1,23

"Íme a szűz fogan és fiat szül,  Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten."

bibliaidezetek 2010.10.15. 18:06

Máté 3,17

"Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik."

bibliaidezetek 2010.10.15. 18:03

Máté 2,2

"Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat."

bibliaidezetek 2010.10.15. 18:01

Máté 1,23

"Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten."

bibliaidezetek 2010.09.08. 09:23

Lukács 2,14

"Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek."

bibliaidezetek 2010.09.08. 09:20

Lukács 1,78-79

"Irgalmában meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a béke útjára irányítsa."