bibliaidezetek 2012.06.03. 11:38

Ima hivatásért

Urunk, adj nekünk erőt, hogy Rád figyelő alázattal keressük és megtaláljuk Boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására a saját hivatásunkat, célunkat ezen a földön. Ne hagyd, hogy az üres semmittevés, vagy önmagunk kicsinyes leértékelése tehetetlen sodrássá…

bibliaidezetek 2012.03.24. 19:58

2 Péter 1,10-11

"Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botlotok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába."

bibliaidezetek 2012.02.21. 18:05

1 Péter 2,21

"Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait."