bibliaidezetek 2013.03.25. 19:11

Rómaiaknak 10,9

"Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz."

bibliaidezetek 2012.10.27. 11:52

Rómaiaknak 7,4

"Éppígy, testvérek, Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Ezért most teremjünk gyümölcsöt Istennek."

bibliaidezetek 2012.10.21. 15:15

Rómaiaknak 6,9

"Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta."

bibliaidezetek 2012.10.20. 13:49

Rómaiaknak 6,4

"A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk."

"Nekünk is üdvösségünkre van, ha hiszünk abban, aki a halottak közül feltámasztotta Urunkat, Jézust, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt."

bibliaidezetek 2012.03.11. 10:10

1 Péter 3,21-22

"A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanúgy megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki azután hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek,…

bibliaidezetek 2012.02.11. 13:09

1 Péter 1,21

"Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek az Istenben."

bibliaidezetek 2012.01.29. 16:47

1 Péter 1,3-4

"Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok."

bibliaidezetek 2011.05.28. 18:44

János 11,25

"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog."

bibliaidezetek 2011.02.19. 15:51

János 6,44

"Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon."

bibliaidezetek 2011.02.19. 15:50

János 6,40

"Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon."

bibliaidezetek 2011.01.23. 12:10

Márk 16,6

"Ne féljetek! Ti a kersztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!"

bibliaidezetek 2011.01.18. 22:11

Márk 12,25

"Hiszen, amikor feltámadnak, nem nősülnek és férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint az angyalok az égben."

bibliaidezetek 2011.01.03. 12:23

Máté 28,5-6

"Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit kersztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta."

bibliaidezetek 2010.12.27. 15:43

Máté 22,30

"A feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben."

bibliaidezetek 2010.10.11. 16:48

Lukács 24,5-6

"Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt."